Glossary

API

API

API  je zkratka pro Application Programming Interface. API označuje v informatice (IT) rozhraní, kterým mohou komunikovat dvě aplikace mezi sebou a vyměňovat si tak data....

B2B

B2B

B2B neboli Business-to-Business označuje vztah, obchodní vztah nebo také marketing mezi obchodní firmou a obchodní firmou. Další související zkratky s označením vztahu: B2C B2B B2G...

B2C

B2C

B2C neboli Business-to-Customer označuje vztah, obchodní vztah nebo také marketing mezi obchodní firmou směrem k zákazníkům, koncovým spotřebitelům. Další související zkratky s označením vztahu: B2C...

B2G

B2G

B2G neboli Business-to-Government označuje vztah, obchodní vztah nebo také marketing mezi obchodní firmou směrem ke statnímu sektoru (stát, ministerstvo, město, obec …). Další související zkratky...

Bounce rate

Bounce rate

V češtině také ekvivalentem pro míru „okamžité opuštění“ webu. Okamžité opuštění je metrika – návštěva jedné stránky návštěvníkem vašeho webu, který z ní ihned odejde,...