Glossary Term: V

Views

Views

Views neboli také česky zhlédnutí. Views – kde se s nimi setkám? Views neboli zmíněné zhlédnutí je celkem obecné slovo. Nicméně zhlédnutí můžete nalézt v internetovém marketingu...

VTR

VTR

VTR nebo View Through Rate či česky také míra zhlédnutí. VTR