CTR

CTR

CTR je zkratka – anglický výraz pro click through rate, v češtině známý jako míra prokliku. Je to poměr mezi kliknutími a zobrazeními. Tento výraz se využívá především v internetovém marketingu.

CTR – výpočet míry prokliku

Míra prokliku se udává v procentech a získáme ji jako podíl počtu kliknutí a počtu zobrazení reklamy, hodnotu vynásobíme stem (abychom získali procentuální vyjádření).

Příklad výpočtu

Získali jsme 25 kliknutí a 1 000 zobrazení.
CTR = (25 / 1 000) * 100 = 2,5 %

Co nám řekne CTR – míra prokliku?

Podle CTR hodnotíme především úspěšnost kreativit. Hodnotu většinou ovlivňuje podoba reklamy – jeli kreativa unikátní a něčím zajímavá má řádově vyšší hodnotu. Také závisí na poloze reklamy – zpravidla čím vyšší, tím lepší hodnota.
Další rozhodujícím faktorem je i typ reklamy. Například klasické bannery mají zpravidla nejnižší hodnotu (rozmezí 0,05 – 0,2 %).

Jiné hodnoty nalezneme například u vyhledávacích kampaních (cílené na konkrétní vyhledávací dotazy), pokud jsou dobře cílené, odlišují se od konkurence a obsahují CTA či v emailových kampaní – newsletterech, tam se pohybujeme i v řádu desítek procent.
Navíc v PPC systémech CTR hraje významnou roli – čím vyšší, tím i zpravidla nižší CPC.

Mohlo by se vám líbit...